Segmenty Rembertów – czy warto zainwestować w nieruchomości na wynajem?

Warto opracować biznesplan i prognozę finansową, aby dokładnie zobaczyć zwrot z inwestycji jaką są nowe segmenty Rembertów na sprzedaż. Przy niskich stopach procentowych oszczędności rozsądne jest, aby wszelkie pieniądze inwestycyjne ciężko pracowały, kupując nieruchomości. Zasadniczo należy dążyć do uzyskania co najmniej 30% zwrotu z inwestycji (ROI) przy zakupie nieruchomości na sprzedaż. 30% zwrotu z inwestycji powinno być uzupełnieniem wszelkich kosztów remontu, zakupu i odsprzedaży segmentów Rembertów.

Jeśli prace remontowe w segmentach są obszerne, pamiętaj, że procent, jaki zarabiasz na sprzedaży zaktualizowanej nieruchomości, będzie musiał pokryć twoje wynagrodzenie lub koszty utrzymania w okresie, gdy jesteś właścicielem nieruchomości, a także zapewnić wystarczającą marżę, aby zainwestować w następną nieruchomość. Wynajmując segmenty Rembertów, należy wziąć pod uwagę zysk z wynajmu, który zwykle wyraża się w procentach. Istnieje kilka sposobów na obliczenie tego, ale zwykle można podzielić całkowitą kwotę czynszu pomniejszoną o koszty bieżące (opłaty hipoteczne, ubezpieczenie, opłaty za utrzymanie i zarządzanie) przez całkowitą kwotę zainwestowaną w zakup nieruchomości (która powinna obejmować wszystkie opłaty). W większości przypadków szukaj rentowności czynszu wynoszącej co najmniej 7%. Dochody z wynajmu segmentów Rembertów powinny przewyższać spłatę kredytu hipotecznego o co najmniej 25%, aby pokryć koszty utrzymania, opłat i czasu, gdy nieruchomość jest pusta – zakładając, że segmenty Rembertów będą puste i nie będzie generować przychodów przez co najmniej jeden miesiąc w roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

fifteen + 11 =