Notariusze podpisują umowy i poświadczają weksle

Do czego przydaje się notarialność w umowie?
Notariusz dba o to, aby umowa była wykonalna przed sądem, nawet jeśli obecność notariusza nie jest wymagana. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma obowiązku poświadczania umowy notarialnie, aby była wykonalna. Jeśli jednak jedna ze stron umowy chce skierować sprawę do sądu, pomaga notarializm.

Notariusze identyfikują osobę podpisującą dokument i poświadczają jej podpis. Dokument poświadczony notarialnie przez notariuszy stanowi dowód, że osobą zgłaszającą sprzeciw wobec umowy był ktoś, kto ją podpisał. Ma to szczególne znaczenie w przypadku umów pisemnych, dlatego też dokument poświadczony notarialnie może mieć znaczenie w przypadku dokumentów, które muszą zostać sporządzone w formie pisemnej. Posiadanie dokumentu poświadczonego notarialnie nie jest konieczne, ale może się przydać, jeśli Twoja umowa jaką podpisują notariusze zostanie kiedykolwiek skierowana do sądu. Notariusze zapraszają!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 15 =