Dachy Warszawa

Praca na dachach – wskazówki dobrych praktyk gdy wykonujesz dachy
Ten przewodnik dobrych praktyk zapewni praktyczne wskazówki dla pracodawców, wykonawców, pracowników i wszystkich innych zaangażowanych w pracę związaną z pracą na dachach.Shortcode


Mimo że niniejsze wytyczne nie zostały zaktualizowane, aby odzwierciedlać aktualne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy bhp Warszawa – (Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy w 2015 r. Oraz przepisy), mogą one nadal zawierać istotne informacje i praktyki, aby utrzymać pracowników i inne osoby w zdrowiu i bezpieczeństwie.

Przeczytaj niniejsze wskazówki w połączeniu ze wszystkimi odpowiednimi standardami branżowymi, które odnoszą się do Ciebie jako PCBU. Wskazówki te będą stopniowo sprawdzane i aktualizowane, zastępowane innymi wytycznymi lub odwołane.

01 / Wprowadzenie
Dachy Warszawa – upadek z wysokości w Warszawie jest najpoważniejszym zagrożeniem związanym z pracami na dachu.

Zapobieganie upadkom z dachów jest priorytetem dla WorkSafe Nowa Zelandia. Oczekują, że zleceniodawcy, pracodawcy i kontrahenci z personelem pracującym na dachach będą aktywnie zarządzać ewentualnymi upadkami.

Badania przeprowadzone przez firmę na upadki podczas pracy na wysokości pokazują:

ponad 50 procent spadków wynosi mniej niż trzy metry
większość tych upadków pochodzi z drabin i dachów
koszt tych spadków szacuje się na 24 miliony dolarów rocznie – nie mówiąc już o kosztach ludzkich w wyniku tych upadków.
Więcej obrażeń ma miejsce na budowach mieszkaniowych niż w jakimkolwiek innym miejscu pracy w budownictwie, a także upadków doświadczonych przez dekarzy:

20 procent miało ponad trzy metry wysokości.
40 procent pochodziło ze stałych struktur, takich jak dachy.
W grudniu 2011 r. WorkSafe zainicjował ukierunkowany program rozwiązania tego problemu poprzez projekt Zapobieganie upadkom z wysokości. Wytyczne te wspierają ten projekt i dają wszystkim zaangażowanym w prace nad dachami jasny kierunek zarządzania pracą w sposób, który obniży liczbę ofiar śmiertelnych i obrażeń.

02 / Zakres i zastosowanie
Wytyczne dotyczące dobrych praktyk w zakresie pracy na dachach dostarczają praktycznych wskazówek pracodawcom, wykonawcom, pracownikom, projektantom, dyrektorom, osobom kontrolującym miejsce pracy oraz architektom zaangażowanym w prace związane z pokryciem dachowym.

Wytyczne te nakreślają także, w jaki sposób osoby pracujące na dachach i osoby związane z pracą mogą wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1992 r. (Ustawa o bezpieczeństwie pracy) oraz z przepisów HSE z 1995 r. Niniejsze wytyczne i ich przestrzeganie mogą być istotne dowody w sądzie.

Niniejsze wytyczne odnoszą się do szerokiego zakresu sytuacji w miejscu pracy, w których pracownicy są umieszczani w pozycji, z której możliwe są upadki. Te sytuacje obejmują naprawy i prace konserwacyjne na dachach. Wytyczne określają, w jaki sposób WorkSafe i przemysł pokryć dachowych uważają obecnie najlepszą praktykę bezpiecznej pracy na dachach.

Carports Poland, dachy Warszawa – pracownicy, którzy potrzebują dostępu do dachów i do których mają zastosowanie te wytyczne, obejmują:

dekarze wykonujący dachy w miejście Warszawa ale też nie tylko
budowniczych
hydraulicy
instalatorzy ogrzewania i wentylacji
instalatorzy klimatyzacji
malarze
instalatorzy sprzętu telekomunikacyjnego
wykonawcy rozbiórki
właściciele domów lub właściciele lub inspektorzy
kominiarze oraz projektanci wnętrz wykonujące prace i usługi takie jak projektowanie wnętrz Łódź a także projektowanie wnętrz Warszawa.

Wytyczne dotyczące dobrych praktyk w zakresie pracy na dachach dostarczają praktycznych wskazówek osobom, które mają obowiązki wynikające z ustawy i rozporządzeń HSE.
Wytyczne dotyczące dobrych praktyk w zakresie pracy na dachach nie są branżowe i stanowią ogólne porady dotyczące pracy na dachach. Jeśli osoby pracujące na dachach pochodzą z konkretnej branży (na przykład z branży elektrycznej), należy skonsultować się z wytycznymi bezpieczeństwa z tej branży.

Niniejsze wytyczne nie mają na celu dostarczenia wszystkich informacji dotyczących bezpiecznej pracy na dachach. Szczegółowe informacje na temat wyposażenia bezpieczeństwa stosowanego do pracy na wysokości są zawarte w Wytycznych dobrych praktyk dotyczących pracy na wysokości w Nowej Zelandii i innych wytycznych WorkSafe NZ dotyczących pracy na wysokości.

Jeżeli chodzi o dachy to więcej informacji na temat pracy na wysokości, która uzupełnia niniejsze wytyczne, można znaleźć na stronie zapobiegania upuszczeniom z wysokości na naszej stronie internetowej. Dachy Warszawa – pamiętaj o bhp pracowników w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

thirteen + 10 =