Aspekty prawne

Aspekty prawne, czyli kiedy można wbić łopatę

Zgodnie z obowiązującą od dnia 28 czerwca 2015 roku nowelizacją Ustawy Prawo budowlane – budowa ziemianki teoretycznie powinna podlegać jedynie zgłoszeniu robót.

Takim właśnie kryteriom formalnym podporządkowano w noweli wolnostojące parterowe budynki gospodarcze (w tym garaże altany oraz przydomowe ganki i oranżerie). Jest jednak warunek mówiący o tym, iż powierzchnia zabudowy tych obiektów nie może być większa niż 35 m2. Nie może też przypadać ich więcej niż dwa na każde 500 m2 działki.

Krok po kroku

Przed przystąpieniem do budowy ziemianki należy zgłosić rozpoczęcie robót. Zgłoszenia dokonuje się we właściwym dla miejsca budowy urzędzie.

Jeśli powierzchnia naszej ziemianki nie będzie przekraczała 35m2 nie będziemy potrzebować żadnego specjalnego pozwolenia.

Na każde 500m2 działki nie może przypadać sięcej niż dwa obiekty typu ziemianka lub piwniczka ogrodowa.

Ziemianka powinna być zbodowana na gruncie stabilnym i możliwie suchym, w którym nie ma wysokich wód gruntowych i nie zbiera się woda opadowa